Kdo jsme, naše vzdělání

ZaMaRo – Zahrady Marta a Roman

 

Ing. Roman Švígler, nadšený zahradník *1980

 odborné vzdělání:

• Střední zemědělská škola Rakovník, obor Agropodnikání

• Vyšší odborná škola v Chrudimi, obor Správa ochrany životního prostředí – titul DiS.

• Česká zemědělská univerzita v Praze, Agronomická fakulta, obor Zahradnictví – titul Bc.

• Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Zahradnická fakulta v Lednici, obor Zahradnické inženýrství – titul Ing.

 

Ing. Marta Švíglerová, nadšená zahradnice *1981

 odborné vzdělání:

• Střední zahradnická škola Mělník, obor Sadovnická tvorba

• Česká zemědělská univerzita v Praze, Agronomická fakulta, obor Zahradnictví – titul Bc.

• Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí, obor Aplikovaná ekologie – titul Ing.